Mikael Micke Lewin

Copyright © All Rights Reserved

Mikael Lewin er 2. pastor i Evangeliehuset Åsgreina.

Han har tidligere vært med å starte menigheter i Nordland og på Filippinene. Han reiser også som forkynner i Skandinavia, Asia og Afrika.

Evangeliehuset er en nådebasert Kirke. Tilhører pinsebevegelsen. Her er det stor “takhøyde”, et sted hvor du kan føle deg hjemme.

Om du ønsker å besøke menigheten er Besøksadresse: Åsvegen 289, Nannestad

Telefon: 63 99 98 02 / 97 77 97 00, E-post: post@evhuset.no

Nett siden www.evhuset.no

 

Vil du ha møtebesøk av Mikael, kan du kontakte ham på tlf. 91111548

Velg et emne (linker til spille lister på youtube) :